ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 722430
Page Views 1020289
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ฝ่ายบริหาร

พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

พระประดิษฐ์ รตนโชโต
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายครรชิต แสนนิทา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายทะเวทย์ ฑีฆาวงค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางขวัญชนก ยั่งยืน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ