ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 733458
Page Views 1034252
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ประมวลภาพกิจกรรมถวายภัตตาหารเพลและถวายหนังสือ
วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 441) 19 ธ.ค. 59
วันที่ 12 -13 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 มีเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลดังต่อไปนี้ (อ่าน 543) 14 ม.ค. 59
13 พฤศจิกายน 2558 พระราชวรเมธี ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 556) 02 ธ.ค. 58
12 พฤศจิกายน 2558 ร้านวรนครโฆษณา ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 530) 02 ธ.ค. 58
10 พฤศจิกายน 2558 ปลัดอาวุโสสมเกียรติ อาจสังฆ์ ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 522) 02 ธ.ค. 58
9 พฤศจิกายน 2558 คุณลักษมณ-นายกรกช พลจร ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 443) 02 ธ.ค. 58
วันที่ 24 สิงหาคม 2558 คุณเปรมฤทัย นิลพันธ์ ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 392) 24 ส.ค. 58
วันที่ 20 สิงหาคม 2558 เจ้าอธิการสงบ สิริจฺนโท ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 373) 24 ส.ค. 58
วันที่ 19 สิงหาคม 2558 คุณจวบ วันดี ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิดแก่สามเณ (อ่าน 370) 24 ส.ค. 58
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 343) 24 ส.ค. 58
วันที่ 13 สิงหาคม 2558 คุณสุภาวดี พงสุภา และครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 373) 17 ส.ค. 58
วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 พระประดิษฐ์ รตนโชโต ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (อ่าน 349) 15 ก.ค. 58
วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 คุณสุวรินทร์ ณ ฝั้น ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (อ่าน 343) 15 ก.ค. 58
วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ด.ญ.วิภาวรรณ บุตรวงศ์โสภา ได้ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 378) 15 ก.ค. 58
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 คุณเอกชัย-นางอัจฉรา ปิจดี ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 354) 13 ก.ค. 58
วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 คุณพิเชษฐ-นางขวัญชนก ยั่งยืน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 355) 13 ก.ค. 58
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายพิษณุ-นางวจีพรรณ บัณฑิต ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่สามเณร (อ่าน 428) 04 ก.ค. 58
วันที่ 22 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.อุษา ใบหยก และคณะ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่สามเณร (อ่าน 553) 23 มิ.ย. 58
วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คุณกิตติพงษ์ จั่นเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 365) 21 มิ.ย. 58
วันที่ 17 มิถุนายน 2558 คุณกิ่งจันทร์ ปรารมภ์ และเจ้าหน้าที่จากตำบลดอนสถาน ร่วมทำบุญภัตตาหารเพล (อ่าน 362) 21 มิ.ย. 58
วันที่ 16 มิถุนายน 2558 นายสุทธิพงษ์-นางพัฒนา ศรีสุข ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 378) 21 มิ.ย. 58
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 หลวงพ่อเอียด วัดไผ่ล้อม และกลุ่มศิลา ณธรรม ได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหา (อ่าน 416) 02 มี.ค. 58
วันที่ 2ุ6 กุมภาพันธ์ 2558 นางสดศรี สุทธการ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 409) 02 มี.ค. 58
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คุณศุภสินี ทันเที่ยง ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 392) 02 มี.ค. 58
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คุณสุณี ไชยวงค์ ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 379) 02 มี.ค. 58
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 คุณขวัญนภัส เทพอาจ ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด (อ่าน 384) 02 มี.ค. 58
วันที่ 27 มกราคม 2558 คุณทรงศักดิ์ ปัญญาวรรณรักษ์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 389) 29 ม.ค. 58
วันที่ 20 มกราคม 2558 คุณสำเนียง และนางสาวทรรศยา พุทโธ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 399) 29 ม.ค. 58
วันที่ 15 มกราคม 2558 คุณยายแสงออน ลือยศ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (อ่าน 385) 29 ม.ค. 58
วันที่ 13 มกราคม 2558 คุณกองแก้ว ใจคำปัน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (อ่าน 388) 19 ม.ค. 58
วันที่ 5 มกราคม 2558 คุณปฏิภาณ จิตประทุมรัตน์ และ ด.ช.รวิพล พงสุภา ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเ (อ่าน 388) 19 ม.ค. 58
วันที่ 16 ธันวาคม 2557 นางสาวภาริตา จิตประทุมรัตน์ ได้เป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 387) 19 ธ.ค. 57
วันที่ 15 ธันวาคม 2557 คุณวิรัลญา พลศิลป์ พร้อมครอบครัว ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 367) 18 ธ.ค. 57
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ครอบครัวคุณพิเชษฐ์ - ขวัญชนก ยั่งยืน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 384) 03 ธ.ค. 57
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คุณกัญญา และเด็กชายไพรสน ใจปิง ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 382) 20 พ.ย. 57
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 คุณสิรินดา สร้อยมาตร ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด (อ่าน 383) 20 พ.ย. 57
วันที่ 27 ตุลาคม 2557 คุณวนัชพร อนุจร นักวิชาการศึกษา ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล (อ่าน 426) 03 พ.ย. 57
วันที่ 21 ตุลาคม 2557 คุณพรทิพย์ วัฒนผลมงคล ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิด (อ่าน 448) 27 ต.ค. 57
วันที่ 19 กันยายน 2557 คุณระดมพล บุญเทพ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลประจำวันเกิดแก่สามเณร (อ่าน 444) 22 ก.ย. 57
วันที่ 17 กันยายน 2557 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา รอดพ่าย ได้ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่สามเณร (อ่าน 417) 22 ก.ย. 57

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ