ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 708924
Page Views 1002715
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ภาพกิจกรรม

1 ตุลาคม 2558 สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสื่อมวลชน เยี่ยมชมโรงเรียน
( จำนวน 19 รูป / ดู 685 ครั้ง )
15 สิงหาคม 2558 อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ณ โรงเรียนนันทบุรี
( จำนวน 4 รูป / ดู 295 ครั้ง )
10 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่และประชุมผู้ปกครอง
( จำนวน 23 รูป / ดู 753 ครั้ง )
27 กรกฎาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญทอดผ้าป่า สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
( จำนวน 4 รูป / ดู 338 ครั้ง )
24 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 348 ครั้ง )
17 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558
( จำนวน 17 รูป / ดู 660 ครั้ง )
9 กรกฎาคม 2558 สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา
( จำนวน 11 รูป / ดู 317 ครั้ง )
25 มิถุนายน 2558 กิจกรรมสุนทรภู่
( จำนวน 8 รูป / ดู 314 ครั้ง )
24 มิถุนายน 2558 พิธีมุทิตาจิต สามเณรพงษ์ศักดิ์ รกไพร เปรียญธรรม 3 ประโยค
( จำนวน 36 รูป / ดู 1280 ครั้ง )
22 มิถุนายน 2558 สามเณรพงษ์ศักดิ์ รกไพรเข้าพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ณ จังหวัดพิษณุโลก
( จำนวน 16 รูป / ดู 789 ครั้ง )
18 มิถุนายน 2558 กิจกรรมปลูกป่า
( จำนวน 10 รูป / ดู 332 ครั้ง )
18 มิถุนายน 2558 กิจกรรมไหว้ครู
( จำนวน 14 รูป / ดู 361 ครั้ง )

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ