ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 668353
Page Views 929813
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ภาพกิจกรรม

สามเณรช่วยกัน พัฒนาโรงเรียน
( จำนวน 13 รูป / ดู 767 ครั้ง )
วันปฐมนิเทศ
( จำนวน 13 รูป / ดู 646 ครั้ง )
งานบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน ปี 2555
( จำนวน 10 รูป / ดู 648 ครั้ง )
พระราชวิริยาลังการ เยี่ยมโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต
( จำนวน 4 รูป / ดู 1468 ครั้ง )
งานฉลองวิหารวัดภูเก็ต 1-5 กุมภาพันธ์ 2555
( จำนวน 15 รูป / ดู 1134 ครั้ง )
ถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 5 รูป / ดู 880 ครั้ง )
จัดนิทรรศการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
( จำนวน 15 รูป / ดู 1409 ครั้ง )

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ