ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 708938
Page Views 1002729
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ภาพกิจกรรม

วันที่ 4 - 6 มกราคม 2556 เข้าค่ายปฏิบัติธรรมที่วัดดอนแก้ว ศิลาเพชร
( จำนวน 9 รูป / ดู 622 ครั้ง )
27 ธั้นวาคม 2555 กิจกรรมแลกของขวัญ
( จำนวน 4 รูป / ดู 682 ครั้ง )
วันที่ 23 ตุลาคม 2555 โรงเรียนจัดพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารวิทยาศาสตร์
( จำนวน 10 รูป / ดู 805 ครั้ง )
วันที่ 18 ตุลาคม 2555 คุณดุลทัศน์ ยิ่งเจริญ บุตรชาย พลเอกหญิง ดร.ท่านผู้หญิง อภิรดี ยิ่งเจริญ
( จำนวน 10 รูป / ดู 3348 ครั้ง )
วันที่ 10 ตุลาคม 2555 โรงเรียนไปร่วมงานตานสลากที่พระธาตุจอมแจ้ง
( จำนวน 13 รูป / ดู 802 ครั้ง )
7 กัยยายน 2555 คณะอาจารย์สามเณรทำบุญอาคารใหม่
( จำนวน 5 รูป / ดู 935 ครั้ง )
29-30 สิงหาคม 2555 คณะครูโรงเรียนวัดถูเก็ตไปอบรมภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนนันทบุรี จังหวัดน่าน
( จำนวน 5 รูป / ดู 859 ครั้ง )
24 สิงหาคม 2555 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อธรรมชาติ
( จำนวน 15 รูป / ดู 1041 ครั้ง )
24 สิงหาคม 2555 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
( จำนวน 10 รูป / ดู 672 ครั้ง )
วันที่ 12 สิงหาคม 2555 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 14 รูป / ดู 748 ครั้ง )
คณะครูปฏิบัิติธรรม
( จำนวน 5 รูป / ดู 966 ครั้ง )
วันที่ 30 กรกฏาคม 2555 กิจกรรมวันถวายเทียนจำนำพรรษา
( จำนวน 15 รูป / ดู 954 ครั้ง )

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ