ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 733413
Page Views 1034207
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
เดือนกรกฏาคม
เดือนกรกฏาคม
รายนามเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล

1. วันที่ 4 กรกฎาคม 2559
นายกุลธวัช อินนา จำนวนเงิน 1500 บาท
2. วันที่ 5 กรกฎา่คม 2559
นางสาวผ่องศรี สุทธิ จำนวนเงิน 2000 บาท
3. วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
นางมะลิวัลย์ พุทธวงศ์ จำนวนเงิน 1200 บาท
4. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
นางสาวภิญญาพัชญ์ เชี้อจันทร์ยอด จำนวนเงิน 1000

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ