ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194508
Page Views 284029
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
ธันวาคม
ธันวาคม

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ- นามสกุล (ฉายา)

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์

วันเกิด

จำนวนเงิน

1 ธ.ค.2554

นายประวิน  เขตเจริญ

 

8 ธ.ค.

1,000

-

พระโสภณกาญจนภรณ์

วัดไชยชุมพล กาญจนบุรี

-

1,000

 

น.ส.ระเบียบ  ไชยวิช

 

30 พ.ย.

1,000

 

ด.ญ.วรัทยา  บางจู

 

6 ธ.ค.

1,000

 

นายพีรัฒน์   บางจู

 

13 ธ.ค.

1,000

 

นางศิริพร  บางจู

 

20 ธ.ค.

1,000

 

นางคนึง   พรหมเดช

 

20 ธ.ค.

500

 

นางสุณี    ไชยวงศ์

 

28 ธ.ค.

1,000

24 ธ.ค.2554

คุณสุภาพร  สุวัฒนพิมพ์

 

24 ธ.ค.

1,000

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

อ่าน 623 ครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ