ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194499
Page Views 284020
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
เดือนพฤศจิกายน
เดือนพฤศจิกายน

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ- นามสกุล (ฉายา)

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์

วันเกิด

จำนวนเงิน

รับ

1 พ.ย. 2554

นายสามารถ  เนตรทิพย์

 

5 พ.ย.

500

 

นางทองคำ  ชาวเฮี้ย

บ้านเก็ต

18 พ.ย.

1,000

 

นายชาญยุทธ  มูลคำ

บ้านเก็ต

21 พ.ย.

1,000

 

อ.สมัย  ทองย้อย

 

27 ธ.ค.

1,500

10 พ.ย. 2554

คุณคนึงนิต       คำเทพ

บ้านแก้ม อ.ปัว

10 พ.ย.

1,000

13 พ.ย. 2554

คุณเผด็จ           ชัยฤทธิ์

คุณอรอนงค์     จริยอภิมวิทย์

บ้านปรางค์ อ.ปัว

13 พ.ย.

700

16 พ.ย. 2554

นส.ธัญญลักษณ์  ลือยศ

บ้านเก็ต อ.ปัว

16 พ.ย.

1,000

16 พ.ย. 2554

นส.ชนกพร    ไชยอามิตร

บ้านปรางค์ อ.ปัว

16 พ.ย.

1,000

18 พ.ย. 2554

คุณสมพร      ถูกดี

นส.อาทิตยา   ยศมาดี

อ.สันติสุข

16 พ.ย.

1,000

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

อ่าน 786 ครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ