ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194455
Page Views 283976
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
เดือนตุลาคม
เดือนตุลาคม

วัน/เดือน/ปี

ชื่อ- นามสกุล (ฉายา)

ที่อยู่ / เบอร์โทรศัพท์

วันเกิด

จำนวนเงิน

รับ

14 ก.ย. 2554

อ.สมร                ศิริวัฒนานนท์

บ้านแก้ม ต.วรนคร

14 ก.ย.

1,000

14 ก.ย. 2554

อ.บุษบา             พรหมรักษ์

บ้านร้อง  ต.ปัว

14 ก.ย.

1,000

20 ก.ย. 2554

แม่บัวเรียบ         บุตรดา

บ้าน เก็ต  ต.วรนคร

สมทบ

500

28 ก.ย. 2554

ด.ญ. แพรวนิต    อนุจร

บ้านร้องแงง  อ.ปัว

28 ก.ย.

1,000

2  ต.ค. 2554

ดต.นิพนธ์         เดี่ยวเจริญ

บ้านตึ้ด  ต.วรนคร

2 ต.ค.

1,000

6  ต.ค. 2554

ช่างประสา-อังคณา ชราชิต

ปง เจดีย์ชัย

6 ต.ค.

1,000

9  ต.ค. 2554

คุณพิชาติ-นงเยาว พนธืผจญ

ร้องแง วรนคร

10 ต.ค.

1,000

11 ต.ค. 2554

คุณต้นตะวัน       ทองภักดี

บ้านหัวดอย อ.ปัว

11 ต.ค.

1,000

11 ต.ค. 2554

ดญ.ชนิดาภา       เนตรทิพย์

 

11 ต.ค.

1,000

18 ต.ค. 2554

คุณนฤมล           หลวงหาญ

สหกรณ์การเกษตร อ.ปัว

11 ต.ค.

1,000

18 ต.ค. 2554

ดญ.กันทิลา        พรหมนก

บ้านแพะกลาง อ.ทุ่งช้าง

18 ต.ค.

1,000

23 ต.ค. 2554

ครอบครัวจุนทการ บัณฑิต

ต. ป่ากลาง

23 ต.ค.

1,000

27 ต.ค. 2554

ดญ.พลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์

 

27 ต.ค.

1,000

30 ต.ค. 2554

คุณจารุณี          อุ่นเรือน

บ้านเก็ต อ.ปัว

สมทบ

100

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

อ่าน 722 ครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ