ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194532
Page Views 284053
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
เดือนกันยายน
เดือนกันยายน

๑.  พระปลัดโชคชัย  โชติวโร                                                 ๒,๐๐๐            บาท

๒.  นางสดศรี  สุทธการ                                                          ๑,๐๐๐             บาท

๓. นางสาวภิญญาพัชญ์  เชื้อจันทร์ยอด                                     ๓๐๐             บาท

๔. ด.ช.ณัฐกิตติ์  กันแก้ว                                                            ๕๐๐             บาท    

๕. คุณธนชัย  ทันเที่ยง                                                             ๑,๐๐๐             บาท

๖. พระราชวรมุนี                                                                     ๓,๐๐๐             บาท

๗. นายแพทย์อดิศักดิ์  แพทย์หญิงอัญชลี  วงค์ใน                   ๒,๐๐๐              บาท

๘. นายอดุลย์  นางน้อมจิตร  หาญยุทธ                                    ๑,๔๐๐             บาท

๙. คุณครูบุษบา  พรหมรักษ์                                                     ๑,๐๐๐             บาท

๑๐. คุณครูสมพร  ศิริวัฒนานนท์                                              ๑,๐๐๐             บาท

๑๑. นายณัฐภูมิ  พันชน                                                            ๑,๐๐๐             บาท

 

อ่าน 975 ครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ