ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท
ผู้อำนวยการ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ครูในดวงใจประจำปี 2555
เจ้าอธิการสงบ สิริจนฺโท
พระประดิษฐ์ รตนโชโต
พระมหาครรชิต สุภทฺทญาโณ
พระมหาระดมพล ปญฺญาสิริ
นางสาวพิจิตรา ธรรมขันธ์
นางสาวจิตษฎาภรณ์ สนชัย
นางสาววรีรัตน์ วารีทิพย์
นางอัจฉรา ปิจดี
นางขวัญชนก ยั่งยืน
อ.วราศิลป์ อุ่มมี
ดูผลโหวด


ผู้ดูแลเว็บไซด์
สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 03/12/2013
สถิติผู้เข้าชม 194542
Page Views 284063
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
มาตรฐานสถานศึกษา
เดือนสิงหาคม
รายนามผูู้บริจาค

รายนามเจ้าภาพถวายภัตตาเพล

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

 ๑.  เจ้าอธิการสงบ  สิริจนฺโท                                                   ๒,๐๐๐            บาท

๒.  อ.นวลประภัสร์  เกตุพันธุ์                                                   ๑,๐๐๐             บาท

๓.  นายวิทูร นางทัศนีย์ และ ด.ช.พลกฤต  จิณณธรรม             ๑,๐๐๐             บาท

๔. น.ส.รุจิรัตน์  โกยกุล                                                             ๑,๐๐๐             บาท

๕. คุณรุ่งโรจน์  เอกอนันต์กุล                                                    ๑,๐๐๐             บาท

๖. คุณบรรเจิด  อุดมศิลป์                                                            ๑,๐๐๐             บาท

อ่าน 863 ครั้ง

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ