ผู้บริหารโรงเรียน
พระราชวรมุนี
ประธานกรรมการฯ
พระครูสุทินนันทธรรม
ผู้จัดการ
พระครูพิสุทธิ์วรคุณ
ผู้อำนวยการ
รายนามผู้ร่วมถวายภัตตาหารเพล
เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรกฏาคม

ผู้ดูแลเว็บไซด์

นทีคุณารักษ์

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/06/2011
ปรับปรุง 28/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 733423
Page Views 1034217
ดาวโหลดเอกสารฝ่ายต่าง ๆ
ฝ่ายวิชาการ
มาตรฐานสถานศึกษา
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551 (ปรับปรุงใหม่)
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,800,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอฉัน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 1,300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่พักสามเณร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : 120,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2495 (ปรับปรุง 2554)
งบประมาณ : 500,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำ 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่พักสามเณร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 300,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 2,000,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่พักสามเณร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 2,000,000
เพิ่มเติม..

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน 55120 โทร.054-688191

ผู้ดูแลเว็บไซด์ สามเณรสราวุธ  กิตตินพคุณ